Fiskerne får betydelig bedre betalt for skreien i Lofoten enn i Vesterålen