Mattilsynet varsler kontroller: - Kan pålegge nedvasking før båten kan fiske igjen

Mattilsynet har sendt ut informasjonsskriv til driftsansvarlige på fiskefartøy der de opplyser hvilken punkter de vil legge særlig vekt på under årets lofotsesong.