Ny fiskekjøper fikk betinget godkjenning fra Mattilsynet

BETINGET: Mattilsynet ga Myre Fiskemottak AS avdeling Moskenes en betinget godkjenning. Ill.foto

BETINGET: Mattilsynet ga Myre Fiskemottak AS avdeling Moskenes en betinget godkjenning. Ill.foto Foto:

Myre Fiskemottak AS skal drive fiskebruket i Moskenesvågen de neste årene. For å produsere fisk trenger de godkjenning fra Mattilsynet. Det har de nå fått, men godkjenningen er betinget.

DEL

Myre Fiskemottak AS avdeling Moskenes har leid fiskebruket i Moskenesvågen av Mirsel AS som kjøpte anlegget i høst.

For å kunne drive mottak, salg, og produksjon må anlegget godkjennes av Mattilsynet.

I november søkte bedriften om godkjenning. I søknaden var det også utkast til internkontroll med fareanalyse.

Mattilsynet hadde noen innsigelser på internkontrollen. Da Mattilsynet var på inspeksjon ble de etterspurte dokumentene lagt fram og Mattilsynet mener bedriften har et internkontrollsystem som oppfyller kravene i regelverket.

Skader på tak og golv

Under inspeksjonen oppdaget inspektørene fra Mattilsynet at det var skader på golv, i tak og fryserom.

– Dere har selv avdekket dette, og har en handlingsplan med punkter og frister for når dette skal være utbedret. Fristen dere har satt er juni 2020. Vi vurderer det slik at de bygningsmessige manglene ikke vil ha noen påvirkning på næringsmiddeltryggheten så lenge dere er bevisste på utfordringer dette kan ha og at dere har iverksatt ekstra tiltak til manglene er utbedret, heter det i et brev fra Mattilsynet.

Betinget godkjenning

Ut fra en samlet vurdering etter inspeksjon og gjennomgang av internkontrollsystemet gir Mattilsynet Myre Fiskemottak avdeling Moskenes en betinget godkjenning for mottak og produksjon av fisk. Godkjenningen gjelder fram til 12.06.2020. Det betyr at bedriften kan starte kjøp av fisk.

– Betinget godkjenning gis for at dere skal ha mulighet til å prøve ut internkontrollsystemet i praksis og eventuelt foreta nødvendige endringer. Dere må søke ny godkjenning i god tid før den betingede utløper. Det vil da bli gjennomført en ny vurdering av lokaler og internkontroll før endelig godkjenning gis. Mattilsynet fatter vedtak om betinget godkjenning etter å ha funnet at de nevnte vilkårene er oppfylt. Mattilsynet vil vurdere å trekke godkjenningen tilbake dersom virksomheten ikke overholder vesentlige forhold i vilkårene for godkjenningen eller ikke oppfyller vesentlige krav i regelverket. Mattilsynet skal til enhver tid holdes orientert om hvem som er ansvarlig for virksomheten, heter det i brevet fra Mattilsynet

Les også: Nå er det klart hvem som skal drive fiskebruket i Moskenesvågen

Les også: Arne-Johan (48) etablerer nytt fiskemottak:- Vi skal være i gang over nyttår

Artikkeltags