Fiskebåtrederier går sammen, og bygger stort kaianlegg

Flere fiskebåtrederier i Moskenes går nå sammen, og bygger flytekai som vil ha plass til 20 båter under 15 meter.