La jomfruturen på nybåten til Lofoten: Tok kvoten på to dager