To lofot-båter vil delta i omdiskutert rødåtefiske

Fiskeridirektoratet har mottatt 35 søknader om tillatelse til å delta i fisket etter rødåte. To av søknadene er fra rederier i Lofoten.