Foreslår nye regler i turistfisknæringen: Vil ikke tillate å ta med fiskefilet ut av Norge

Vil kun tillate rund fisk ut av landet.