Fiskebåtrederiet til Tor-Inge (36) med nok en storinvestering

Tor-Inge Nilsen er deleier og driver 24,5 meter lange «Ballstadværing» som var ny i 2018. Rederiet har så stor tro på fiskerinæringen at de nå har gjort nok en stor investering.