Fylkestinget er ikke overraskende skeptisk til regjeringens Sjømatmeldingen, og forslagene om å avskaffe leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt knyttet til landanlegg langs kysten.

- Jeg medgir at filetanlegg langs kysten sliter med inntjeningen. Men klarer ikke de som eier trålkvotene å skape aktivitet langs kysten bør fisken overføres til andre som vil levere fisk lokalt, sa Dagfinn Olsen (Frp).

Les også: - Helårige arbeidsplasser langs kysten må være målet

Regjeringspartiets fylkestingsgruppe i Nordland slutter seg til forslaget til uttalelse som under behandlingen onsdag vil få støtte fra samtlige partier unntatt Høyre:

Fellesforslag fra AP, FrP, Sp, SV, Rødt, V, KrF, MDG:

1. Fylkestinget i Nordland mener det er positivt at stortingsmeldingen fokuserer på det å styrke forskning og innovasjon i sjømatindustrien, og er opptatt av at arbeidet knyttet til markedsfokus i denne industrien systematiseres bedre.

2. Fylkestinget i Nordland er imot regionalisering av leveringsplikten og fjerning av bearbeidingsplikten. Fylkestinget mener aktivitetsplikten må styrkes, ikke avvikles. Fylkestinget ber om at en i det videre arbeidet vurderer om konsesjoner for industritrålere som ikke oppfyller forpliktelsene, bør inndras og refordeles slik at samfunnskontrakten kan oppfylles.

3. Fylkestinget understreker viktigheten av å arbeide for å styrke rekrutteringen av unge fiskere. Det bør etableres flere rekrutteringskvoter. Fylkestinget vil understreke at flåten under 11 m er en viktig rekrutteringsarena, fordi det er mulig å komme inn i denne flåtegruppen uten å kjøpe kvote.

Les også:   Ordfører Remi Solberg vil ha fisk - ikke millioner - til Stamsund

Les også: Går det som regjeringen vil, slipper trålerne leveringsplikt til filetfabrikken i Stamsund