Fiskebruk med egen kraftstasjon er solgt:- Vi har fått et bud som vi har akseptert