Råfisklaget trapper opp kampen mot fiskejuks: – Neppe tvil om at det forekommer ulovligheter

STYRELEDER: Johnny Caspersen i Norges Råfisklag

STYRELEDER: Johnny Caspersen i Norges Råfisklag Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Under åpningstalen på årsmøtet til Norges Råfisklag gjorde styreleder Johnny Caspersen det klart at Norges Råfisklag ikke aksepterer fiskerikriminalitet.

– La det være sagt med en gang: Jeg, styret og Råfisklaget aksepterer ikke på noen måte at noen jukser for å skaffe seg fordeler eller økonomisk gevinst i førstehåndsomsetningen. Med den gode tilgangen på fisk, de høye prisene og den tøffe konkurransen om råstoff, er det neppe tvil om at det forekommer ulovligheter under landing av fisk. Omfanget av dette er imidlertid umulig å slå fast. Jeg kan heller ikke si at omfanget er større enn tidligere, slik enkelte har hevdet. Men at vi har reelle utfordringer på dette området, er det neppe tvil om. Råfisklaget vil gjennom sin kontrollaktivitet bidra til å motvirke dette. Jeg venter i spenning på at det nedsatte fiskerikontrollutvalget skal komme med sin innstilling i desember. Vi har også satt dette som en hovedsak på årets årsmøte, sa Caspersen i sin tale.

Også administrerende direktør Svein Ove Haugland tok opp spørsmålet rundt fiskerikriminalitet, og hvordan denne kan bekjempes.

Vi kan styrke analysearbeidet som kontrollinstansene gjør ved å få en bedre risikovurdering og dermed prioritering av kontrollressursene. Vi mener næringa trenger et ryddigere mottakssystem for håndtering av rund torsk. Det må løses bedre enn i dag. Vi kan stille større krav til vektsystemene. Både med elektroniske journaler og sporbarhet på hva som veies på vekter og hvordan vekter blir endret underveis. Og det bør være mulig å fjernavlese vekter ved at andre kan sitte å følge med på hva som skjer på ei vekt, gjerne i kombinasjon med videoovervåking. Alle fiskeriregistrerte båter må ha AIS, slik at man kan ha full sporbarhet for å sjekke om de har vært i aktivitet i perioden leveranser er registrert. Samt at det må stilles større krav til AIS-systemet slik at det ikke er mulighet for manipulasjon av systemet. Det må stilles strengere krav til fiskekjøperne om dokumentasjon over hva de har kjøpt, solgt, hva de har på lager og hva som er under produksjon, var forslaget fra Haugland.

Artikkeltags