Fiskebruk feilrapporterte fangst: Må ut med 33.000 kroner

Et fiskebruk i Lofoten er ilagt et gebyr etter at mottatt fangst ble ført på sluttseddel i en annen tilstand enn den ble kjøpt i.