Arne kaller regjeringens pliktmelding for moralsk forkastelig: – Mange vil miste jobben

SMÅPENGER: Leder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag mener det er lagt opp til at trålerne får kjøpe seg fri for småpenger, mens mange vil miste jobben i kystsamfunnene.Foto: Finnmarken

SMÅPENGER: Leder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag mener det er lagt opp til at trålerne får kjøpe seg fri for småpenger, mens mange vil miste jobben i kystsamfunnene.Foto: Finnmarken

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag frykter at mange vil miste jobben på landanleggene.

– De som har brutt pliktene, skal få fortsette som før, mens kystsamfunnene må omstille seg. Det er nesten ikke til å tro, sier en rystet, oppgitt og forbannet Arne Pedersen på telefon fra fiskefeltet vest for Sørvær på Sørøya.

Gleden over godt vær og strålende fiske med 600 kilo på stampen ødelegges av innholdet i Pliktmeldingen som fiskeriminister Per Sandberg la fram fredag formiddag.

Burde vært motsatt

Statsråden hevdet hardnakket at kystsamfunnene i Nord-Norge vil få like mye fisk som i dag selv om pliktene forsvinner. Pedersen kaller det useriøs ønsketenkning.

– Sannheten er at det betyr lediggang for dem som har arbeid gjennom trålråstoffet i dag. Så snakker Sandberg om at han vil få inn 100 millioner fra trålselskapene. Dette skal brukes til omstilling av kystsamfunnene. Men det burde være opplagt at det er trålerne som må omstille seg. De er synderne. Det er ikke kystsamfunnene som har brutt bestemmelsene, men trålerne, sier Pedersen til iFinnmark.

Han viser til det faktum at sysselsettingen på kysten har gått dramatisk ned samtidig som trålselskapene har fått lov til å gi blaffen i de forpliktelser de har.

Småpenger

Pedersen rister på hodet over beløpet trålselskapene skal få kjøpe seg fri fra leveringsplikten, den som tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) gjorde om til tilbudsplikt.

– Trålkonsesjonene er verd milliarbeløp, men de skal slippe unna med to millioner pr konsesjon, rundt 100 millioner til sammen. Dette er selvsagt småpenger, og de vil ikke ha noe problem med å kjøpe seg fri. Det er lagt opp til billig avlat, sier Pedersen.

Sandberg skal videre fjerne aktivitetsplikten samtidig som han tar 20 prosent av torskekvota til de aktuelle trålerne. Pedersen mener dette blir helt feil, og igjen mener han trålerne slipper billig unna.

– I Kystfiskarlaget har vi hele veien hatt ei klar holdning. Det kvantum som ikke leveres i henhold til plikt, overføres til kystflåten. Det er bare å regulere trålstigen tilsvarende, sier Pedersen.

For uinnvidde kan vi fortelle at trålstigen fordeler kvotene mellom kystflåte og trålere.

Folk har arbeid

Lederen i Kystfiskarlaget kaller det regjeringen har kommet med, for moralsk forkastelig. Han undrer seg på hva kystsamfunnene skal omstilles til når de ikke får trålfisken de har krav på.

– Bakgrunnen for trålkvotene var at de skulle holde hjulene i gang på land, ikke at fisken skulle fryses om bord og sendes til Kina. Hvis ikke trålerne kan levere til landanleggene slik vi i kystflåten gjør, får de gi kvotene til oss, sier Pedersen.

Han viser til dagens situasjon i Sørvær som et godt eksempel på hvordan det skal være.

– Fisken vi leverer, blir videreforedlet. Alt utnyttes. Det produseres loins og skjæres torsketunger. Folk har arbeid. Sånn krever vi at det fortstt skal være, sier leder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag.

Artikkeltags