Fiskekjøper med økt omsetning og overskudd i 2018: – Det ble oppnådd gode marginer på tørrfisk

Røst Sjømat AS økte både omsetningen og overskuddet fra 2017 til 2018. Likevel vurderer ledelsen 2018 som et utfordrende år, og det samme med starten av 2019.