– Turistfisket er ute av kontroll. Dette er miljøkriminalitet av verste sort

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) vil fremme en sak i Stortinget i høst for å tilføre mer ressurser til politi og tollvesen for å få strengere kontroller med turistfisket.