Sildefisket er i full gang og i forrige uke ble det innmeldt 20.300 tonn NVG-sild. 11.300 tonn av dette ble fisket i Smutthavet, men i dette området gjorde været at fiskerne ble en del hindret. silda i dette området hadde en snittvekt på 381 gram.
Det resterende kvantum, 9.000 tonn er fisket på kysten, der hoveddelen, 8.200 tonn er fisket på Nord-Troms/ Vest-Finnmark i området fra Skjervøy til Lopphavet.
- Silda på kysten er betydelig mindre med et snitt på alle fangstene på 218 gram. Vi hadde tidlig i uken et par fangster fra Gavlsfjorden i Vesterålen. Her var størrelsene mer attraktive med snittvekt på rundt 250 gram. Fiskerne meldte om beskjedne kvanta i dette området og utfordringen med innblanding av torsk gjorde at Fiskeridirektoratet stengte et område her på fredag, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

Garvik forventer større deltakelse i denne uka. Det gjelder både for de større båtene ute i havet og de minste ved kysten.