Foreslår stor økning i makrellkvotene, og lavere sildekvote

MER MAKRELL: Får forskerne det som de vil så økes makrellkvotene  til neste år.

MER MAKRELL: Får forskerne det som de vil så økes makrellkvotene til neste år. Foto:

DEL

Tirsdag la Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) fram kvoterådene for makrell, og nvg-sild for 2020.

Med bakgrunn i et relativt lavt fisketrykk og godt påfyll av ny makrell i gytebestanden, gjør at forskerne foreslår det kan fiskes opptil 922.064 tonn i 2020. Til sammenling så var forslaget for 2019 en kvote på 770.358 tonn. Det vil si en økning på rundt 20 prosent.

Norsk vårgytende sild(NVG) har ikke hatt sterke årsklasser siden 2004. Forskerne foreslår en kvote på opptil 525 594 tonn for 2020. Det er en nedgang på 11 prosent fra 2019.

Landa som fisker nvg-sild ble ikke politisk enige om fordeling av totalkvote for 2019. Summen av enkeltlandene sine egne kvoter utgjorde 773.750 tonn i 2019.

– Sildebestanden fortsett slakt nedover, men bestanden er fortsatt over føre-var-nivå. Derfor får vi ikke dramatiske endringer i kvoterådet, sier Erling Kåre Stenevik, som er bestandsansvarlig for nvg-sild ved Havforskningsinstituttet.


Artikkeltags