Skipper bøtelagt etter underrapportering av fangst