God fangst på Henningsværstraumen: - Det går ikke an å klage på et slikt fiskeri

I denne uken har skreifangstene tatt seg kraftig opp både på Inner- og Yttersia. Tirsdag og onsdag ble det levert flotte fangster fra Henningsværstraumen.