Lofotbåter lastet med skrei fra Vesterålen

Det store skreiinnsiget i Lofoten lar vente på seg. I Vesterålen fiskes det godt, selv om fangstene varierer fra dag til dag.