Vågan tok imot klart mest skrei i Lofoten

Vågan ble skreivinneren denne vinteren. Av skreikvantumet på 51.400 tonn ble 14.400 tonn levert i Vågan. Moskenes hadde den klart største prosentvise nedgangen.