Forskerne foreslår lavere torskekvote til neste år

SKREI: Forskerne foreslår lavere torskekvote til neste år.

SKREI: Forskerne foreslår lavere torskekvote til neste år.

Rådet fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) er at torskekvoten i Barentshavet for 2020 blir redusert med  35 000 tonn i forhold til årets kvote. I tillegg går ICES inn for at kvotene for hyse og sei øker til neste år.

DEL

Torsdag la havforskerne fram kvoterådene for 2020. De omfatter nordøstarktisk torsk (skrei), nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, kysttorsk, blåkveite og vanlig uer og snabeluer.

Forskerne foreslår at neste års torskekvote settes til 689.672 tonn.

– Torskekvoten for i år er på 725 000 tonn. Det er 50 000 tonn høyere enn ICES sitt kvoteråd for 2019. Det var på nesten 675. 000 tonn nordaustarktisk torsk, forteller havforsker Bjarte Bogstad i en pressemelding.

Han er Norges representant i ICES sin rådgivende komite (ACOM) og bestandsansvarlig for torsk ved Havforskningsinstituttet.

– Det er mange tall å holde styr på for dem som ikke holder på med dette til daglig. Da kan jeg oppsummere med at torskebestanden har gått ned fra toppnivået i 2013, men er i ferd med å stabilisere seg, sier Bogstad og fortsetter:

– ICES sitt kvoteråd for nordøstarktisk torsk til neste år er omtrent 15 000 tonn høyere enn rådet for 2019, men det er ikke forskerne som fastsetter kvoten. Det blir gjort i den norsk-russiske fiskerikommisjonen, og der landa de altså på en kvote for i år som ligger 50 000 tonn over rådet fra forskerne.

Les også. Skreikartet er klart: – Betydelig mindre skrei enn forventet

Sei, hyse og blåkveite

Bogstad opplyser at ICES anbefaler endringer i kvotene for flere av de andre fiskeartene nord for 62. breddegrad.

– ICES tilrår at hysekvoten blir øket til 215 000 tonn. Årets kvote er på 172 000 tonn. Dessuten går ICES inn for at det kan fiskes 23 000 tonn blåkveite, og at seikvoten kan økes fra årets kvote på 149 550 tonn til 171 982 tonn, sier han i pressemeldingen.

ICES anbefaler ikke noen bestemt kvote for kysttorsk nord for Stad. I stedet går rådene ut på at gjenoppbyggingsplanen for denne bestanden blir fulgt opp. For snabeluer og vanlig uer kjem det ikke nye kvoteråd i år, da fjorårets råd gjelder både for 2019 og 2020.

Kvotene for torsk, hyse, blåkveite og snabeluer blir fastsett av den norsk-russiske fiskerikommisjonen i oktober, mens Norge er alene om å fastsette seikvoten.

Kvoterådet for lodde blir klart rundt 10. oktober.

Det er norske og russiske havforskere som skaffer fram kunnskapen som ligger til grunn for kvotetilrådingene fra ICES.Artikkeltags