– Fisken er for folket!

SV frykter at oppsamlingen av fiskerettighetene foregår på stadig større båter.

SV frykter at oppsamlingen av fiskerettighetene foregår på stadig større båter. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

SV mener regjeringen snikprivatiserer norske fiskeressurser.

DEL

Partiets frykt er at regjeringens instruks fra i vinter vil føre til at fiskekvoter overføres til større båter og dermed svekker tilknytningen til, og verdiskapningen i, lokalsamfunnene langs kysten. SV foreslår å fryse denne instruksen og se på hele kvotesystemet i et nytt lys.

– Det regjeringen gjør er stikk i strid med havressursloven. Der slås det fast at fisken er fellesskapets eiendom. Den tilhører folket. Nå legges det opp til en snikprivatisering der fiskerettighetene tas fra fellesskapets eie og gis til kapitalsterke aktører, sier stortingspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes i SV til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Får støtte

Han mener regjeringens instruks legger opp til at det i større grad skal bli mulig å flytte fiskekvoter mellom ulike fartøygrupper.

Fylkesnes får unison støtte fra Norsk Kystfiskarlag og fiskarlaget Nord. Sammen mener de at liberaliseringen av fiskeriressursene har gått altfor langt. SV-politikeren frykter for de små aktørenes skjebne.

– Per Sandberg (fiskeriminister) burde ha gått motsatt vei. Han burde ha stanset det utstrakte salget av kvoter fra små til store båter og i stedet lagt opp til et enkelt og smidig system. Så langt har Sandberg kun tatt til orde for en liten gruppe redere og verken tenkt på interessene til folket eller kystsamfunnene, hevder Fylkesnes.

– Alliansen svinner

Det er oppsamlingen av fiskerettighetene på stadig større båter som utløser SVs reaksjon.

– Vi må ha et system som baserer seg på loven. Det vil si bosetting og sysselsetting langs kysten. Det skal drives en kystbasert politikk, og ikke, satt på spissen, en børsbasert fiskeripolitikk. Alliansen mellom fiskere og kystsamfunnene er i ferd med å forsvinne. Det er en ødeleggelse av kystkulturen og en tragedie for norsk kultur, mener Fylkesnes.

Det regjeringen gjør er stikk i strid med havressursloven.

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingspolitiker (SV)

100 år tilbake

Kritisk: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) tar til orde for å fryse all kvotehandel av fisk. Foto: Ole Gunnar Onsøien, NTB scanpix

Kritisk: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) tar til orde for å fryse all kvotehandel av fisk. Foto: Ole Gunnar Onsøien, NTB scanpix

Oskar Grimstad i Frp har ingen tillit til SVs forslag.

– Det er fullstendig meningsløst og vil bringe oss hundre år tilbake i tid. Havfiskeflåten sørger for en jevn tilgang på ressurser hele året og fisker på tider og steder der disse ressursene ellers ikke ville ha blitt tatt opp, sier Grimstad til ANB.

Han mener at en flytting av kvotene fra havfiskeflåten til kystfiskeflåten vil føre til uro og tap av arbeidsplasser.

– Dette handler ikke om å flytte kvoter mellom små og store båter. Dette handler om deltakerloven, sier han. (ANB)

Artikkeltags