Fiskebruk får tillatelse til utvidelse

Kystverket gir Jangaard Export AS i Stamsund tillatelse til å etablere en 123 meter lang utfylling i forlenging av dagens kai og utfylling.