Norges Kystfiskarlag: Frykter økt privatisering av fisken

Norges Kystfiskarlag advarer mot ytterligere privatisering av fiskeressursene.