Ole blir daglig leder i Ramberg Fisk AS, og leder nå to fiskebedrifter

Fiskeprodusentene Ramberg Fisk AS og Sufi AS har samarbeidet i mange år. Nå blir samarbeidet formalisert, og Ole Olsen i Sufi AS blir daglig leder i begge bedriftene.