Lavere kvantum gir høyere tørrfiskpriser: - Tørrfisknæringen tåler ikke høyere torskepris

Einar Benjaminsen hos tørrfiskeksportøren Benjamin Jensen AS forteller om lavt kvantum gir høyere tørrfiskpris, men han mener næringen ikke tåler en stort høyere råstoffpris.