Nå er neste års torskekvoter klare

Artikkelen er over 2 år gammel

Torsdag ble reguleringene i torskefisket for 2018 offentliggjort. Det var knyttet mest spenning til kvotene i Åpen gruppe, men her ble nedgangen mindre enn fryktet.

DEL

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2018.

- Kystflåten får faste fartøykvoter i torskefisket i 2018 også. Det er varierende tilgjengelighet av torsk i ulike områder, faste fartøykvoter gjør det mulig å utnytte dette bedre og gir forutsigbarhet for fiskerne, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I 2018 videreføres reguleringen som gir alle fartøy i kystflåtens fiske etter torsk i lukket gruppe garanterte fartøykvoter fra årets start. For åpen gruppe blir det en kvotenedgang, men den blir mindre enn det lå an til. Som følge av et nytt vilkår om at fartøyeier selv må stå om bord under fisket, det vil si et generelt forbud mot bruk av "leieskipper" i åpen gruppe, legges til det grunn en noe romsligere kvotesituasjon for de fartøyene som får delta i åpen gruppe.

Les også: Forbud mot leieskipper på de minste sjarkene 

- Fiskeridirektoratet vil følge nøye med på utviklingen i fisket ut over året, og eventuelt justere reguleringen dersom det blir behov for det, sier fiskeriminister Sandberg.

Reguleringene videreføres også i kystflåtens fiske etter hyse og sei, hvor fisket reguleres med maksimalkvoter og garanterte kvoter i bunn. I disse fiskeriene er kvotesituasjonen relativt romslig.

Reguleringen for 2018 i all hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget for 2017, men Nærings- og fiskeridepartementet vil jobbe videre med to saker:

Når det gjelder regulering av kysfiskekvoten har departementet nylig hatt en sak på høring, som ikke er ferdig behandlet. Reguleringen av tilleggskvoter til de som omfattes av kystfiskekvoten og virkeområdet er derfor inntil videre regulert på samme måte som tidligere.

Når det gjelder problemstillingen knyttet til kombinasjonsdrift og kvoteutnyttelse for seinotfartøy som også har adgang til å delta med andre konvensjonelle redskap, er dette en sak departementet vil komme tilbake til på nyåret. Det er derfor ikke foretatt noen regelendringer for dette nå.

Kvoter blir ikke endelige før fangststatistikken for 2017 er klar

Som følge av kvotefleksibilitet på gruppenivå, kan endelige kvoter for 2018 ikke fastsettes før fangststatistikken for 2017 er komplett i slutten av januar. Kvoteenheter og dermed kvoter på fartøynivå er derfor midlertidige, og Fiskeridirektoratet vil justere kvotene så snart dette er praktisk mulig. For å unngå at fartøy får lavere kvote etter en slik justering, tildeles 90 % av kvotene i alle fartøygrupper med virkning fra 1. januar.

Det ligger også i år an til et overfiske av kystflåtens ferskfiskordning. Denne ordningen er primært av hensyn til landindustrien, og det har vært ønskelig å holde denne i gang så lenge som mulig frem mot jul. Det er derfor besluttet at overfisket på denne ordningen i 2017 skal belastet norsk totalkvote i 2018, før fordeling på gruppene

Mange fryktet stor nedgang i kvotene i åpen gruppe, men nedgangen ble nok mindre enn mange hadde fryktet.
Kvotene er inndelt i garantert kvote og maksimalkvote. Fisket på maksimaltkvoten stoppes når totalkvoten er tatt.

Kvotene for åpen gruppe:

Største lengde Maksimalkvote Herav garantert kvote
Under 8 m 15 11
8-9,9 m 21 15 )
10 meter og over 24

I 2017 var garantert kvotene på henholdsvis 14, 20 og 23 tonn.

Her er kvotene for lukket gruppe

Hjemmelslengde Største lengde Kvoteenhet (fartøykvote)
Under 11 m Under 11 m 21,6470
11-12,9 m 19,4135
13-14,9 m 18,2968
Over 15 m 17,1801
11-14,9 m Alle lengder 16,3086
15-20,9 m Under 11 m 16,1380
15-20,9 m Over 11 m 15,4045
21-27,9 m Alle lengder 13,8849

Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta torsk (tonn):

Hjemmels-lengde Kvote-faktor Fartøykvote største lengde under 11 m Fartøykvote største lengde 11-12,9 m Fartøykvote største lengde 13-14,9 m Fartøykvote største lengde over 15 m
under 7 meter 1,2274 26,6 23,8 22,5 21,1
7-7,9 m 1,4506 31,4 28,2 26,5 24,9
8-8,9 m 1,7244 37,3 33,5 31,6 29,6
9-9,9 m 2,1099 45,7 41,0 38,6 36,2
10-10,9 m 2,2823 49,4 44,3 41,8 39,2
Hjemmelslengde Kvotefaktor Fartøykvote største lengde under 11 m Fartøykvote største lengde over 11 m
11-11,9 m 3,1501 51,4 51,4
12-12,9 m 3,7369 60,9 60,9
13-13,9 m 4,5296 73,9 73,9
14-14,9 m 5,1575 84,1 84,1
15-15,9 m 6,3041 101,7 97,1
16-16,9 m 7,0175 113,2 108,1
17-17,9 m 7,7417 124,9 119,3
18-18,9 m 8,5510 138,0 131,7
19-19,9 m 9,2751 149,7 142,9
20-20,9 m 9,9140 160,0 152,7
21-21,9 m 9,6909 134,6 134,6
22-22,9 m 10,1151 140,4 140,4
23-23,9 m 10,5175 146,0 146,0
24-24,9 m 10,9199 151,6 151,6
25-25,9 m 11,2462 156,2 156,2
26-26,9 m 11,6704 162,0 162,0
27-27,9 m 11,9858 166,4 166,4

Her finner du alle reguleringene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken