Norge og Russland enige om reduksjon i torskekvoten for 2019

FORVENTET: Det var forventet at neste års torskekvote ble redusert

FORVENTET: Det var forventet at neste års torskekvote ble redusert Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Norge og Russland er enige om å en reduksjon i neste års torskekvoter.

DEL

Norge og Russland er blitt enige om totalkvotene for torsk, hyse, blåkveite, snabeluer og lodde for 2019 i Barentshavet.

– Etter nok en runde med konstruktive og gode fiskeriforhandlinger med Russland er jeg fornøyd med at vi er kommet fram til en avtale for 2019 som gjør at vi fortsatt kan høste bærekraftig av våre felles fiskeressurser i Barentshavet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Nedgang i torskekvoten

I pressemeldingen opplyser partene at torskebestanden er i god forfatning og totalkvoten for nordøstarktisk torsk for 2019 ble satt til 725 000 tonn.

-Dette innebærer en fortsatt forsvarlig og bærekraftig forvaltning av bestanden. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2019 vil være 328 697 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7000 tonn forskningsfangst, heter det i pressemeldingen.

I år var kvoten på 775.000 tonn, og Norges andel var på 350.150 tonn.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 172 000 tonn for 2019. Den norske hysekvoten vil med dette være på 85 080 tonn, inkludert forskningskvoten.

Ikke loddefiske

I år ble det for første gang på flere år satt en loddekvote i Barentshavet. Det blir ikke åpnet for loddefiske i 2019.

– På grunn av bestandssituasjonen og loddas viktige rolle i økosystemet, ble det besluttet å ikke åpne for loddefiske i 2019, heter det i pressemeldingen.

Totalkvoten for blåkveite i 2019 er fastsatt til 27 000 tonn.

Marin forsøpling ansees som en stadig større global utfordring, og er også et voksende problem i Barentshavet.

– Partene er enige om å bekjempe marin forsøpling som følger av fiskeriaktivitet. Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2019, heter det i pressemeldingen fra Nærings- og Fiskeridepartementet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken