Er du mellom 12 og 25 år kan du nå søke sommerjobb som fisker. Det opplyser Fiskeridirektoratet.

Ordninga med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år anledningtil å drive fiske i sommerferien. Alle som fisker etter sommerjobb kan nå registrere seg hos Fiskeridirektoratet.

Målet med ungdomsfiskeordninga er å gi unge en inngang til fiskeryrket.

- Stortinget har bedt regjeringa om å greie ut ordninga med tanke på å utvide den. Dette arbeidet er ikke helt ferdigstilt ennå. Departementet har valgt å videreføre forskrifta, da fisket etter rognkjeks kan starte allerede 12. mai. Dersom konklusjonen av dette arbeidet blir at ungdomsfiskeordninga skal endrest, vil forskrifta bli retta opp etter behov, opplyser fiskeridirektoratet.

Mer om ordninga

  • Ordninga med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år anledning til å drive fiske i sommerferien.
  • Ordninga vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 18. juni og til og med 10. august 2018, og favnet om alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten.
  • For fiske etter rognkjeks gjeld ordninga fra og med laurdag 12. mai 2018 til og med onsdag 20. juni 2018 vest for 26° Ø, og i perioden fra og med laurdag 12. mai 2018 til og med torsdag 5. juli 2018 i Finnmark aust for 26° Ø.
  • Ungdom under 12 år kan av sikkerhetsgrunner ikke delta i ordninga

HER finner du påmeldingsskjema og mer informasjon.