Elevene imot skolekutt: – Det er galskap at de foreslår å legge ned den beste fiskeriutdanningen

Elevene ved naturbruk og fiske- og fangst ved Vest-Lofoten videregående skole er klar på at fiskeriutdanningen på Gravdal ikke må røres. De begrunner det med at skolen har lange tradisjoner, godt rykte og de beste lærerne.