Fylkesråden sier ja til fiske og fangst på Gravdal

Fylkesrådsleder og fungerende fylkesråd for utdanning Tomas Norvoll bekrefter at hans innstilling er at linja for fiske og fangst på Gravdal blir opprettholdt. I tillegg bevilges det penger til øvingsfartøyet "Skårungen"