«Ballstadværing» har et mannskap på seks. Alle ombord har bakgrunn fra fiske og fangst på Gravdal

– Fiske og fangst på Gravdal har betydd mye, og betyr fortsatt mye for rekrutteringen. Vi seks som er mannskap på «Ballstadværing» har alle startet karrieren på Gravdal. Det sier litt om hvor viktig den linja er.