Nordlaks Produkter AS på Stokmarknes, må fra mandag permittere 100 ansatte som en følge av for dårlig tilgang på råstoff.  Permitteringene gjelder både fileen og slakteriet. Det går fram av en pressemelding fra selskapet.

- Det er vanskelig å måtte permittere folk, men nå er regelverket i havbruksnæringen slik at vi ikke kan styre produksjonen av oppdrettsfisk for å unngå permitteringer. Vi må forholde oss til reglene, og de ansatte viser stor forståelse for situasjonen, sier komersiell direktør Merete Kristiansen i Nordlaks.

Årsaken sies å være at lav sjøtemperatur om vinteren gjør at laksen vokser saktere. Dermed blir det mangel på råstoff.

- Løsningen er selvfølgelig å endre regelverket, slik at oppdretterene får ha mer fisk i havet ved inngangen til vinteren. Da vil man kunne tære på denne bufferen utover vinteren, og holde slakteriet i gang. Så kunne vi ha hatt mindre fisk i havet andre deler av året, sier hun.

Kristiansen viser til at de i følge regelverket, må slakte en tredel av produksjonen første halvår, og to tredeler andre halvår. Dette er verken kunstig for tilgangen av råstoff, eller de ansatte.

- Med dagens regel får vi et hardkjør om høsten, med mye innleid ekstrahjelp, og store volum som må plasseres i spotmarkedet. Det er ikke gunstig for noen. Vi mener det det beste for ansatte, kundene, markedsutviklingen, og for bedriften på lang sikt, er stabil produksjon, sier hun.

Foreløpige prognoser for råstoffsituasjonen, skaper håp om at slakteriet kan åpne igjen i uke 9.

Fakta

Nordlaks er et privateid havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Hadsel kommune i Vesterålen. Nordlaks Oppdrett AS driver oppdrett av laks og ørret. Konsernet er selvforsynt med settefisk gjennom datterselskapet Smolten AS. Slakting, videreforedling, salg og markedsføring er organisert i Nordlaks Produkter AS. Konsernet har 420 ansatte fordelt på sjø og land.