Gå til sidens hovedinnhold

Fiskeriavtale i havn med EU og Storbritannia

Norge, EU og Storbritannia er omsider enige om en fiskeriene i Nordsjøen i 2021. Mens danske fiskere er skuffet, er norske fiskere tilfreds.

– Jeg er fornøyd med at avtalen med EU og Storbritannia endelig er på plass. Dette er den første kvoteavtalen mellom tre parter i Nordsjøen og en forutsetning for bærekraftig forvaltning, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Organisasjonen Fiskebåt sier seg tilfreds med avtaleverket, men slår likevel alarm om den havgående flåten.

– Avtalen gir en redusert kvotebyttebalanse som fører til reduserte fiskemuligheter for den havgående flåten. Det er viktig at flåtegruppene som blir spesielt hardt rammet blir kompensert gjennom frigjort tredjelandskvote, sier administrerende direktør Audun Maråk.

Nedtur for danskene

På dansk side vekker avtalene både glede og forargelse.

Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening, sier til nyhetsbyrået Ritzau at det er gledelig at danske fiske nå får adgang til norske farvann igjen.

– Men det har kostet, sier Fischer.

– Dessverre kan vi se at det betales en ekstraregning som følge av brexit. Det skjer ved at fiskerimulighetene innskrenkes for dansk fiskeri, og det er skremmende, sier han.

Danmarks fiskeriminister Rasmus Prehn trekker et lettelsens sukk.

– For fiskere under press har det tatt altfor lang tid. Vi må bare si at årsaken er noe som kommer utenfra, sier Prehn ifølge Ritzau.

Topartsavtale med britene gjenstår

De tre partene har vært i forhandlinger siden årsskiftet, og særlig Norge og EU har hatt uenigheter.

Fire avtaler nå på plass: En trepartsavtale mellom Norge, EU og Storbritannia om felles forvaltning av bestandene i Nordsjøen, topartsavtaler mellom Norge og EU for Nordsjøen og Skagerrak og en naboskapsavtale med Sverige.

Dermed er landene enige om å gi hverandre adgang til å fiske i hverandres soner.

– Disse avtalene er viktige for å få mest mulig verdiskaping for norsk fiskerinæring. Vi har hatt løpende dialog med næringen, som støtter forhandlingsresultatet, sier Ingebrigtsen.

– Nå gjenstår det å få på plass en topartsavtale med Storbritannia, hvor forhandlingene fortsetter med full styrke, sier han.

Redusert seikvote

Seikvoten er redusert med en firedel til 59.512 tonn, hvorav norske fiskere får tilgang på 30.946 tonn. Norske fiskere får kvote på 103.344 tonn nordsjøsild, og 2.252 tonn torsk.

Torskekvoten ble kraftig redusert i 2020. Norge har også byttet til seg en kolmulekvote på 37.500 tonn fra EU, og får fiske den i irske farvann, uten områderestriksjoner.

Norge har også forpliktet seg til å stenge gytefelt i norsk sone for å beskytte småtorsk senere i år, for å gjenoppbygge bestanden.

Partene har videreført stenging av noen gytefelt fra tidligere.

Kommentarer til denne saken