Fiskeridirektoratet trekker innsigelsen mot Vestvågøy, men mener planarbeidet har vært uryddig

Fiskeridirektoratet trekker innsigelsen mot Vestvågøys arealplan, men fastholder kritikken mot behandlingen av fiskeriinteresser.