Gå til sidens hovedinnhold

Fiskeridirektoratet vil ha slutt på at fiskerne kan ta kokfesk uten at det registreres

Fiskeridirektoratet vil ha slutt på ulovlig omsetning av fisk. Nå foreslår de at fiskekjøperne må ha automatiske vekter. De vil også ha slutt på at fiskerne kan ta med seg uregistrert «kokfesk".

Fiskerikontrollutvalget pekte i en rapport på at det som skaper størst risiko for ulovlig høsting og omsetning av fisk er mangel på verifiserbar dokumentasjon gjennom verdikjeden. På kort sikt anbefalte utvalget strengere krav til veiesystemene ved landing, samt kontrollpunkter før og etter landing, for å redusere handlingsrommet for bevisst og ubevisst feilregistrering på seddel.

– Det er viktig at vi i det videre arbeidet ivaretar det helhetlige perspektivet som fiskerikontrollutvalget har tegnet opp, samtidig som at vi evner å innføre konkrete, effektive og troverdige tiltak, sier fiskeridirektør Per Sandberg i en pressemelding.

Nye veiesystemer

Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslår strengere krav til veiesystemene

– Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslår at det innføres krav til bruk av automatiske vekter og veiesystemer ved mottak av fisk or å sikre at vekt og art ikke er et forhandlingstema ved landing. Dette tiltaket er helt sentralt for å svare opp funnene til fiskerikontrollutvalget og vil bidra til at det etableres verifiserbar dokumentasjon om landet fisk og dermed bidra til å sikre korrekt registrering av ressursuttaket og korrekt seddelføring av all landet fangst. Tiltakene vi nå foreslår vil være en virkelig milepæl i utviklingen av fiskerikontrollen og vil ta fiskeriforvaltningen og næringen store steg i riktig retning, sier fiskeridirektøren.

– Som ansvarlige for det måletekniske regelverket har Justervesenet en viktig rolle i ressurskontrollen. Riktig bruk av veiesystemene er helt avgjørende for tillit til, og i, denne næringen. Et samarbeid med Fiskeridirektoratet er derfor både naturlig og nyttig, sier direktør for Justervesenet, Geir Samuelsen.

«Kokfisk» må registreres

Det at fiskerne tar med seg «kokfisk» eller «heimfarsfesk» er en lang tradisjon. Denne fisken er ikke blitt belastet kvoten.

Det vil nå Fiskeridirektoratet ha en slutt på.

– Fiskeridirektoratet foreslår også at det iverksettes prosesser for å rydde i praksis rundt bruk av såkalt heimfarsfisk eller kokfisk for å sikre at all fisk som fiskes i ervervssammenheng faktisk føres i ressursregnskapet og kvoteavregnes, heter det i forslaget som skal ut på høring.

Kommentarer til denne saken