Vil endre omregningsfaktor for torsk

KONTROLL: I vinter tok Fiskeridirektoratet en rekke prøver for å finne rett omregningsfaktor. Foto: Kai Nikolaisen

KONTROLL: I vinter tok Fiskeridirektoratet en rekke prøver for å finne rett omregningsfaktor. Foto: Kai Nikolaisen Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Fiskeridirektøren mener at omregningsfaktoren til rund torsk som brukes ved levering, er feil og det har ført til at kvoteuttaket er 20.000 høyere enn tallene viser.

DEL

Fiskeridirektoratet presenterte 15. desember i år resultatene av prøver tatt i vinter for å se om det er grunnlag for en egen vinterfaktor i torskefisket for kystflåten.

Rund vekt

Omregningsfaktoren brukes for å regne tilbake sløyd fisk til rund vekt, da for at myndighetene skal ha et riktig bilde av mengden fisk som blir oppfisket.

Ny omregning

Fiskeridirektøren foreslår at omregningsfaktorene for henholdsvis sløyd med hode og sløyd og hodekappet i perioden 15. januar til 15. april settes til 1,31 og 1,68 nord for 62° N for fartøyer som fisker med konvensjonelle redskaper, med unntak av autoline over 28 meter lengste lengde.

Forslaget om en egen vinterfaktor i det konvensjonelle torskefisket sendes nå ut på høring med frist 26. januar 2016.

— Dagens faktor på 1,5 for sløyd og hodekappet torsk er for lav i perioden januar - april og dermed blir det totale ressursregnskapet feil.

20.000 tonn

Basert på målingene i vinter og tidligere målinger betyr det at ressursuttaket er om lag 20.000 tonn høyere enn de offisielle tallene. Det er hovedgrunnen til at vi nå anbefaler en egen vinterfaktor for kystflåten i vinter, sier seniorrådgiver Geir Blom i Fiskeridirektoratet i pressemelding.

— Fiskeridirektoratet er ansvarlig for at det totale ressursuttaket er korrekt og vil derfor ha en faktor som gir så riktig ressursregnskap som mulig. Vi ønsker tilbakemeldinger fra både sjø- og landsiden før vi fatter en beslutning, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken