Fiskeridirektoratet faser ut Svolvær

UTFASES: Fiskeridirektør Liv Holmefjord sier at kontoret i Svolvær blir faset ut, men når dette skjer er ikke bestemt. Foto: John-Arne Storhaug

UTFASES: Fiskeridirektør Liv Holmefjord sier at kontoret i Svolvær blir faset ut, men når dette skjer er ikke bestemt. Foto: John-Arne Storhaug

Artikkelen er over 4 år gammel

Onsdag ble det klart at Fiskeridirektoratet ikke legger ned kontoret i Svolvær nå, men at kontoret skal utfases over tid.

DEL

I forbindelse med omstillingsarbeidet i Fiskeridirektoratet ønsket fiskeridirektør Liv Holmefjord kun ett kontor i Lofoten og hun foreslo å legge ned i Svolvær og beholde kontoret på Leknes.

Onsdag ble det holdt forhandlingsmøte mellom ledelsen og arbeidstakerorganisasjonene om kontorstrukturen.

Det ble da bestemt at kontorstedet i Brønnøysund blir lagt ned, mens kontorene i Bodø, Sortland og Leknes beholdes. Det ble også enighet at Svolvær skal bestå, men utfases over tid, gitt dagens situasjon. På sikt vil det kun være ett kontor i Lofoten.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord vil ikke si noe eksakt tidspunkt når kontoret i Svolvær blir faset ut.

– Det vi er enige om er å fase ut kontoret i Svolvær over tid, men det er ikke satt noen dato. På sikt vil det være et kontor i Lofoten og gitt dagens situasjon vil det ligge på Leknes, slår hun fast.

Holmefjord sier at bakgrunnen for endringene i kontorstrukturen er at de ser behovet for større fagmiljø.

-Vi har noen kontorer med 2–3 ansatte og disse vil bli nedlagt, slår hun fast.

Hun opplyser at ved kontoret i Svolvær er det i dag seks ansatte og på Leknes er det fem.

Fiskeridirektøren har i dag leiekontrakt i Råfisklagbygget.

-Vi har en kontrakt som løper ut 2016. Lokaler har ikke vært et tema under forhandlingene, sier Holmefjord som også er klar på at ingen blir oppsagt i Svolvær.

-Ingen av dem som i dag er ansatt ved kontoret i Svolvær blir sagt opp. Det som er klar at det ikke blir noen nyansetelser når noen slutter, slår fiskeridirektøren fast.

Hun har fått med seg at det har vært et stort lokalt, politisk engasjement for å beholde kontoret i Svolvær.

-Vi har overhodet ikke tatt hensyn til politisk press. Under forhandlingene var utgangspunktet å få til en best mulig oppgaveløsning og det føler jeg vi har fått til med dette resultatet, avslutter fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Ordfører Eivind Holst er forferdet når Lofotposten bringer han nyheten torsdag ettermiddag.

-Onsdag ettermiddag fikk jeg forståelsen av at kontoret skulle bestå, og nå forteller du at det skal fases ut over tid. Det er rett og slett uhørt! Jeg er skikkelig forferdet over dette vedtaket. At det går an! Det er helt utrolig at de kan legge ned fiskerikontoret i Svolvær, slår han fast. Holst er klar på at siste ord ikke er sagt.

-Vi vil jobbe ufortrødent videre med å beholde kontoret i Svolvær. Det er en selvfølge at et sted med så mye som fiskerikompetanse som Svolvær har også skal ha et fiskerikontor, slår en kampklar ordfører fast.

Artikkeltags