Representanten for Høyre i Nordland, Jonny Finstad, har i Lofotposten 26. mai 2020 et tilsvar på mitt leserinnlegg om «Svartmaling av fiskeripolitikken» med denne overskriften.

Der kommer han med flere påstander, som etter min mening vil komme inn under betegnelsen «løgn», i beste fall misforståelser.
Han kommer med påstander om at jeg gjennom mange leserinnlegg de siste tiårene har kommet med generell «nedsabling av fiskeripolitikken- uavhengig av farge på regjering».

Der skal jeg gi ham rett, jeg har gjennom mange år kritisert forskjellige regjeringer og deres fiskeripolitikk. Men det skal også sies, det har vist seg at mine kritikk, og mine påstander om resultatet av disse nå viser seg riktig.

-«Politisk spill trumpet fiskerinæringas behov», skriver Finstad. Det stemmer, politisk spill, fra regjeringa og Frp trumpet gjennom en melding som fiskerinæringa hadde skrotet !

Hvorfor var ikke Finstad til stede i Stortings-salen og stemte mot meldinga om han mente at «fiskerinæringa mangler langsiktig forutsigbarhet for satsing og investeringer i fiskerinæringa» ?

Om man hadde beholdt reguleringene slik de er i dag ville vi jo hatt forutsigbarhet.
Og det satses jo og investeres i fiskeflåten, man kan snart ikke slå opp i en avis og lese at det er bestilt, eller levert et nybygg fra sjark til snurper……………

Jeg har IKKE nevnt at trålerne skulle fjernes. Og når vi først er inne på trålere, om ikke jeg husker feil, var nettopp Finstad en av dem som gikk inn for at kommunens aksjer i Lofoten Trålerrederi skulle selges !
Det var nok et av grepene som gjorde at filèten i Stamsund gikk for «halv maskin», de så en frelser i Røkke, men det var nok med Røkke som med Hanevold/Visjon Norge , og de tilhengerne, her er det penger det er snakk om, og ikke lokalsamfunn. Og ingen skal si at ikke representantene i kommunestyret ble advart.
Han nevner også politisk uenighet blant fiskerne, og det stemmer, det ville jo vært underlig om alle fiskerne i Norge hadde solgt seg til et politisk parti ?

Finstad nevner også at «Mange holder seg unna fiskeripolitiske diskusjoner», det er løgn, det er mange fiskere tilsluttet flere politiske partier, som ikke er redd for å ta en fiskeripolitisk debatt, om de får lov, det er også mange andre som ytrer seg.

-«Alt var bedre før antyder Vikten», skriver Finstad.
Hvor har jeg skrevet det, sagt det, eller antydet det i mitt leserinnlegg?
Jeg skriver at vi lever godt med de reguleringer og den forvaltningen vi har i dag, og de investeringer som er gjort er gjort med akkurat dagens reguleringer og forvaltning. Jeg tviler for at noen gjør investeringer med en idè om at forvaltningen skal endre seg etter eget ønske, og i tillegg får banker med seg for finansiering…………….

Jeg har heller ikke glemt kollaps i bestandene, samt hvordan fiskerinæringen var før, og hvordan den er nå, den delen av historien har jeg nok bedre kunnskaper om enn det Finstad innehar !

Det er også løgn at strukturkvotene vil falle tilbake til de gruppene de egentlig hører hjemme i nå.
I dag er kvotene regnet ut fra hjemmelslengde, nemlig hvilken båtlengde de egentlig hørte til i. For å forklare litt, en båt på 35 meter kan i dag ha en grunnkvote som opprinnelig tilhørte et fartøy på 20,5 meter. Og da må strukturkvotene høre til i samme gruppe, nemlig gruppa mellom 15-20,99 meter. Og disse kvotene skulle, etter avtale mellom myndighetene og fiskerinæringen, falle tilbake til den gruppen når strukturperioden var omme, til fordeling på fartøyene med kvoter i den gruppa. Nå er det vedtatt at man skal gå bort fra hjemmelslengde, og over til fartøylengde, noe som vil si at disse kvotene ikke kommer tilbake til den gruppa de hadde hjemmelslengde i.

Regjeringspartiene og Frp trumpet også gjennom at samfiskeordningen skal forsvinne. Resultatet av det er at det vil komme et krav om at struktur også må innføre for gruppa under 11 meter, noe som vil medføre også en stor reduksjon av fartøy også blant sjarkene, med de resultater det vil medføre for mange mindre fiskebruk langs kysten, som i dag er avhengig av også en lokal hjemmehørende sjark flåte for å holde hjulene i gang.

-«Økt bearbeiding i pliktsystemet vil bidra til at kystsamfunn opprettholdes og økes». Hvilken verden er Finstad havnet i, etter at han kom nedover til «Oslo-gryta», mens han helt har glemt hva «leveringspliktige trålkonsesjoner» var, og hva disse konsesjonene er blitt, gjennom spesielt fiskeriministre fra Høyre ?

Det han kommer med her er jo en bløff !

-«Fiskarlaget, som Vikten selv tilhører, ønsket ikke av hensyn til fiskerinæringas behov for avklaringer, at stortinget utsatte meldingen nok en gang».
Finstad unnlater å nevne at Landsmøtet til Norges Fiskarlag, høyeste organet i organisasjonen i realiteten skrotet hele meldinga. Og jeg kan nok, med hånden på hjertet, påstå at jeg har flere medlemmer, og andre fiskere bak meg, enn det landsstyret i Norges Fiskarlag har, i denne saken. Jeg kan jo forøvrig meddele Finstad at jeg ikke tilhører venstresiden i politikken, så der bommer han også……………

For min del kan Finstad bare krysse hva han vil for meg av legemsdeler, det vedtaket som ble gjort i mai på stortinget medfører ikke forutsigbarhet, nettopp på grunn av at regjeringspartiene og Frp, som Finstad selv skriver i sitt innlegg, trumpet behandlingen av meldingen gjennom, på tross av Riksrevisjonens rapport.

På god norsk kalles det for en skandale.

Og Finstad må gjerne ønske seg en periode til på stortinget, fordi han har ting han må fullføre, som han sa i en artikkel i avisen. For min del håper jeg inderlig at han ikke får en periode til, for han trenger ikke å fullføre raseringen av distriktene og kysten, slik han, regjeringspartiene og Frp har som mål !

Fiskerikritikk uten innhold