Fiskeren Per Roger Vikten kommenterer og kritiserer ivrig Lofotpostens intervju med undertegnede om kvotemeldingen og fiskeripolitikk.

Det er vanskelig å få tak på Vikten`s kritikk av kvotemeldingen, bortsett fra generell nedsabling av fiskeripolitikken gjennom mange innlegg de siste tiårene- uavhengig av politisk farge på regjering.

Kvotemeldingen som altså nylig ble behandlet i stortinget påvirker over 10.000 aktive fiskere i Norge og mer enn 15.000 ansatte i landindustrien. Det er på vegne av alle disse jeg i intervjuet beklager manglende tverrpolitisk enighet og langsiktig forutsigbarhet for satsing og investeringer i fiskerinæringa. Politisk spill trumpet altså fiskerinæringas behov.

Les også

Stopp svartmalingen av fiskeripolitikken

Meldingen er altså den første helhetlige gjennomgangen siden kvotesystemet ble innført. Etter neste stortingsvalg kan fort ytre venstre forhandle til seg fiskeripolitikken i en ny rødgrønn regjering. Fiskere, eller såkalte «kvotebaroner» fra små viktige fiskerisamfunn som har satset, står da i fare for å bli fratatt kvoter for gratis statlig utdeling til andre mere «rettmessige» fiskere- av ideologiske årsaker. Fileen i Stamsund blir nok borte når også trålerne skal fjernes. Dette ville ruinert mange fiskere, redere og arbeidsplasser på land.

Vet jo ikke om dette er Viktens ønske, men kan helt klart bli konsekvensen-selv om det ikke er noe egentlig politisk flertall verken på Høyre eller Venstre-aksen for å skrote verken strukturordningene eller hovedretningen i fiskeripolitikken.

Det er politisk krevende med svært ulike syn på fiskeripolitikken blant fiskerne og aktører i næringa- avhengig av geografi, redskap, båtstørrelse, gruppetilhørighet mv. I tillegg er reguleringene kompliserte og stammespråket vanskelig for mange. Det åpner for mye misnøye og politisk spill. Mange holder seg derfor unna fiskeripolitiske diskusjoner. Det er synd for en av Norges aller viktigste næringer.

Alt var bedre før antyder Vikten. Glemt er kollapsen i fiskeribestanden og at fiskeriene er gått fra krise til å blitt en subsidiefri og godt forvaltet næring med lønnsomhet og formidabel teknologisk utvikling. Attraktiviteten og rekruteringa øker nå igjen.

Vikten kommenterer kun kvotemeldingen på ett punkt, strukturkvotene - at disse kvotene ikke faller tilbake til gruppene de ble hentet fra. Dette er faktisk helt feil, kvoten skal falle tilbake til gruppen den kom fra. Det vil også tette skottene og gjøre det vanskeligere å samle flere kvoter på færre hender.

For oss i Høyre har det vært viktig å sørge for at en velfungerende næring, med en variert flåtestruktur som har forutsigbarhet og mulighet for lønnsomhet innenfor bærekraftige, biologiske rammer. Det sikrer langsiktig aktivitet, arbeid og verdiskaping langs kysten.

I kvotemeldingen er det også flere vedtak som følger opp påpekningene riksrevisjonen har kommet med, og gjelder bla:

Lukkede skott mellom fartøygruppene som vil bremse utviklingen mot stadig større fartøy.

Avvikling av samfiske med seg selv i torskefisket.

Ny rekrutteringsordning som gir lavere inngangsbillett for all ungdom, ikke bare noen få.

Dette vil sammen med økt krav til bearbeiding i pliktsystemet bidra til at aktivitet i kystsamfunn opprettholdes og økes.

Både Vikten og venstresiden svartmaler kvotemeldingen og grunnlaget for fiskerienes fantastiske muligheter, uten å være enig om alternativet – bortsett fra å sende meldingen tilbake til regjeringen. Fiskarlaget, som Vikten selv tilhører, ønsket ikke av hensyn til fiskerinæringens behov for avklaringer, at stortinget utsatte meldingen nok en gang. Vi får krysse fingre for at fiskere og næringa får beholde forutsigbarheten stortingets borgerlige flertall endelig har vedtatt.