Rødåte er en sentral planktonorganisme i økosystemet Norskehavet, og et viktig byttedyr for fisk. Regjeringens beslutning om å åpne for kommersielt fiske etter rødåte vekker derfor bekymring hos Lofot-ordførerne. I brevet som Lofotrådet sendte i sommer, trakk ordførerne fram uro for at beslutningen om å tillate fangst på 254.000 tonn raudåte kan få konsekvenser for fiskebestanden.

Til sammenligning er den totale torskekvoten på 316.320 tonn.

– Når denne trålingen skjer kystnært til Lofoten, hvor 70 prosent av all norsk kommersielt fiske har sine yngleplasser, frykter vi at belastningen av rødåtetrålingen på landets fiskeriressurser øker. Videre er det utfordrende at fangst etter rødåte skjer i de samme havstrømmer som bringer yngel og larver opp til Barentshavet, heter det i brevet fra Lofotrådet som ble sendt i slutten av juni.

Også Norges Kystfiskarlag har reagert på åpningen for kommersielt fiske.

– Jeg må si at det er veldig uforsvarlig, 254.000 tonn er et alvorlig berg av biomasse. Jeg tror ikke de har oversikt over hvor mye rødåte fisk og fugl må ha, uttalte leder Arne Pedersen til NRK i vår.

35 rederi har søkt om å få delta i fisket, to er fra Lofoten.

Les også: To lofot-båter vil delta i omdiskutert rødåtefiske

– Er forsiktig

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) mener Lofotrådet har liten grunn til uro. Han viser til at havforskerne anbefaler at kvoten ikke settes høyere enn ti prosent av biomassen, som er 3,3 millioner tonn, mens departementet har satt kvoten til 254.000 tonn.

– Vi har valgt en svært forsiktig tilnærming i kvotefastsettelsen fordi rødåte er en nøkkelart i økosystemet, skriver Nesvik til Lofotrådet.

Ifølge Nesvik har regjeringen dessuten satt særskilt begrensning av fangst i kystsonen.

– Av totalkvoten kan det fiskes 3000 tonn kystnært, definert som utenfor grunnlinjene og ut til tusen meters havdybde. Havforskningsinstituttet ga ingen anbefaling om å unngå fangst innenfor grunnlinjene, men vi har likevel forbudt kommersiell fangst for å bidra til særskilt beskyttelse av egg, larver og yngel fra sårbare kystbestander.

Les også: Fiskarlag om rødåtefiske: – En like stor trussel for fiskeribestanden som petroleumsvirksomhet