I mars la kulturdepartementet fram den nye museumsmeldingen. Her kommer det fram at man ønsker å prioritere investeringssøknaden til SKREI-prosjektet i Storvågan.

– Det har lenge vært mye fokus på annen kulturarv, så vi er svært glade for at kystkulturen nå blir prioritert. SKREI-prosjektet omhandler jo hele kysten, ikke bare Lofoten. Her vil vi både formidle og forske på kystkulturarven, og dessuten se på hvordan man på best mulig måte kan forvalte ressursene for framtiden, sa Ole Martin Hammer som er konstituert direktør i Museum Nord da nyheten ble kjent.

En halv million

Mandag ble det klart fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen bevilget en halv million det nye kunnskaps- og opplevelsessenteret SKREI.

– Skreien har vært en bærebjelke for nasjonen Norge i århundrer. Det er viktig at vi får fokusert på skreiens betydning for norsk eksport, økonomi og kultur, både historisk, i dag og i framtiden. Derfor er jeg glad for å kunne støtte etableringen av et kulturarvsenter for Lofotfisket i Storvågan, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding

Kulturarvsenter for lofotfisket

Senteret skal ha en stor utstilling om skreien og dens betydning for kystbefolkningen, både gjennom historien og i dag. I tillegg vil senteret se på hvilken betydning fisken vil ha for oss også i framtiden. Senteret skal løfte Lofotfiskets betydning i både et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

I dag fortelles deler av historien om fiskerienes og skreiens betydning ved flere av museene i Nordland. Senteret skal løfte formidlingen ved de ulike museene og være et koordinerende og samlende senter for å fortelle den viktige historien om lofotfisket og dens betydning.

– Jeg gleder meg til å se det endelige resultatet, og håper dette senteret kan være til glede for besøkende fra både inn- og utland sier fiskeri- og sjømatministeren.