Fiskerne i Lofoten har fisket skrei for over en milliard hittil i år

Gode fangster, og ikke minst gode priser, har ført til at førstehåndsverdien av årets lofotkvantum er passert en milliard kroner.