Fiskeskipper straffes av Fiskeridirektoratet

En fiskeskipper må ut med 12.000 kroner etter å ha underrapportert fangst.