Sildelaget melder at været gjorde at det ikke ble det store kvantumet av nvg-sild i forrige uke.

Totalt ble det meldt inn 16.500 tonn og av dette ble 1.960 tonn tatt av kystflåten.

Av kyst sitt kvantum ble knappe 700 tonn tatt i Reinefjorden, og en liten fangst tatt noe lenger nord.

– Størrelsen på denne silda som er tatt på kysten ligger på ca. 250 gram i snitt. Hvor silda som kom ut av Kvænangen tok veien har ingen gitt noen god forklaring på, ikke usannsynlig vandret den sørover og vil bli å blande seg med den silda som kommer inn fra Norskehavet. Kommende uke håpes det på bedre og mer stabile værforhold og det forventes at silda begynner å vandre sørover mot gytefeltene utenfor Møre, opplyser Odd Fredrik Andersen i Sildelaget.

Silda som ble tatt i Reinefjorden ble levert til kjøpere i Lofoten.