I år og neste år finnes det penger i Turskiltprosjektet med Nordland fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Flere prosjekter i Lofoten har allerede sikret seg penger til skilting av turstier og løyper.

To turløyper ble først klare rundt Leknes med skilting etter den nasjonale standarden.

I Svolvær skal Lofoten High Five jobbe dugnad for å få opp skilting til Lille Kongstind og Tjeldbergtind i sommer.

- Begge turene skiltes fra torget. Det er kanskje ikke nødvendig, men en artig gimmick, sier Karianne Steen i Lofoten friluftsråd.

Manual for skiltingen

Malen for hvordan slik skiltingen skal se ut er ferdig, og nå kommer Lofoten friluftsråd i tillegg med en manual som skal gjøre det enkelt for lag, foreninger, kommuner og andre som vil i gang med å merke stier.

- Dette er ei håndsrekning til aktører, både frivillige lag og foreninger og reiselivsaktører, som har fått finansiering og vil merke stier. Nå slipper alle å lure på hvordan det skal gjøres. Det er bare å fylle inn informasjonen, sier Karianne Steen i friluftsrådet.

Sitter det folk, foreninger eller aktører i Lofoten som brenner for å merke en sti, kan friluftsrådet være behjelpelig med å skrive søknad til fylket og Gjensidigestiftelsen.

- Neste søknadsfrist er i januar 2016, minner Steen om.

Skiltmalen inneholder infotavle, turkort og pilskilt.

Dessuten får man også fra friluftsrådet en mal for hvordan man bestiller skiltene, mal for avtale med grunneiere og andre tips for å få merket stien.

Vestvågøy kommune var først ute med å ta i bruk skiltene, de gjorde seg erfaringer underveis som andre kan ha glede av.

- Vestvågøy har vært prøvekaniner og vi har fått til et veldig godt samarbeid. Det er slik vi ønsker å jobbe, at det noen gjør kommer de andre til nytte, sier Karianne Steen i friluftsrådet.

Les også: – Turstikurs