I det Flakstad kommune nå har lyst ut ekstraordinære covid-midler til næringslivet, registrerer jeg i forkant av tirsdagens formannskapsmøte med stor skuffelse at administrasjonen i Flakstad anbefaler politikerne at alle vi som ønsker å skape og trygge arbeidsplasser innen fiskerinæringen får avslag på våre søknader, mens hele potten fordeles innenfor reiselivet.

Ja, reiselivet trenger støtte, men det gjør også fiskerinæringen!

Prisene på både fisk og biprodukter faller kraftig, noe som rammer både fiskeflåte og mottak. Mange hevder at verden trenger mat, så det går bare godt med fiskeriene. Vi trenger selvsagt mat, men det er ingen automatikk i at prisene verden kan betale for fisken vår er høye nok.

Båtene kan ikke fiske og mottakene kan ikke kjøpe fisk dersom tapet blir større ved å gå på jobb enn ved å sitte hjemme.

Skal vi i tillegg gjøre investeringer for å sikre arbeidsplassene vi har, trenger vi alle den støtte vi kan få.

Det handler ikke bare om penger, men om å se at vi har en kommune som spiller på lag med oss!Ole OlsenSufi AS