I perioden 2020–2023 skal Nordland fylkeskommune bruke en milliard kroner på å utbedre fylkesveier. 15. mars gikk fristen ut for å levere forslag til Regional transportplan.

Flakstad mener strekningen Sund–Kåkern bør prioriteres høyest blant fylkesveiene i kommunen.

– Veldig gledelig, sier fiskeprodusent Johan Martin Langaas Berntzen som spesielt trekker fram bakken fra den tidligere skolen og ned til fiskeværet som problematisk for J.M. Langaas AS og nabobedriften SUFI AS.

– Den skaper store problemer for vogntog og turistbusser som skal ned til fiskeværet. Veien bør utvides med halvannen meter for å unngå problemene som oppstår når trafikken møtes i bakken. Vi har minst ett vogntog innom daglig om vinteren. SUFI har flere.

Fisk og turisme

I fjor var ca. 650 vogntog innom de to fiskebedriftene. Langaas har investert flere titalls millioner kroner i foredling av marine biprodukter for eksport, og regner med økt vogntogtrafikk. I tillegg kommer rundt 500 turistbusser til Smeden i Sund.

– Flakstad kommune vil legge til rette for mer helårsvirksomhet på fisk, og ny verdiskaping gjennom helårsturisme i Sund, skriver kommunen som anbefaler at tidligere planer om ny fylkesvei på vestsiden av Fugleberget skrinlegges.

– Det er jeg helt enig i. Det blir rimeligere og gir like godt resultat å utbedre dagens vei, sier Langaas Berntzen.

– Næringstransport

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp), viser til at fylkeskommunen primært vil legge vekt på betydningen for næringstransport. Regional transportplan skal behandles i fylkestinget i juni.

– Vi prøver å vektlegge gjennomgående transportløsninger slik at fylkesveier ikke blir en flaskehals i forhold til å få varer raskere inn på riksveier. I likhet med innspillet fra Flakstad trekker mange kommuner og regioner fram transport av fisk som viktig, sier Eggesvik.

Han mener Nordlands sjanser til å kjempe om veimidler ligger i verdiskapingen fra naturressurser.

– Nordland og Nord-Norge bidrar sterkt til landets eksportinntekter, spesielt fra fisk og mineraler. Vi har få befolkningstette områder, og kan dermed lett tape mot befolkningstette områder i sør.

Nusfjord

Flakstad har prioritert fylkesveien Nusfjord– E 10 Kilan som nummer to, og deretter Vikten – E 10 Vareid og Myrland–E 10 Napp.

Flakstad viser til at Nusfjord har økt trafikk som følge av utbygging av smoltanlegget, samt at turistanlegget bygger for vekst. Veien til Vikten ble stengt i vinter i flere dager, og har vært utsatt for ras flere ganger de senere årene. Ifølge kommunen er sikrere vei en forutsetning for vekst i landbruket og turismen i bygda.