Statens vegvesen utreder ny tunnel på E10

Tunnel mellom Flakstadpollen og Ramberg er hentet fram når forprosjekt og planprogram for E 10 Fiskebøl-Å skal utarbeides.